தொடர்புக்கு

புதிய தலைமுறை தமிழன் விருதுகள்

25-A (NP), இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்,

ஈக்காட்டுத்தாங்கல்,

சென்னை - 600 032.

தொலைபேசி - 044-45969500

மின்னஞ்சல்: events@newgenmedia.in